คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซ... วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560             วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นำโดยรศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี... More detail
คณาจารย์สาขาวิชาประมง ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2560 คณาจารย์สาขาวิชาประมง ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2560 วันอาทิตย์, 26 กุมภาพันธ์ 2560         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยอาจารย์ดนัย อุ่นใจ หัวหน้าสา... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดทักษะการฟาดแส้ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดทักษะการฟาดแส้ วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560               วันที่ 14 มีนาคม 2560 นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโ... More detail
ขอเชิญคณาจารย์ติดต่อขอรับคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบทั่วไป ขอเชิญคณาจารย์ติดต่อขอรับคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับ... วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560 ขอเชิญคณาจารย์ติดต่อขอรับคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกา... More detail
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะกับบัณฑิตในพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2557-2558 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะกับบัณฑิตในพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2557-2558 วันจันทร์, 23 มกราคม 2560                    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณาจารย์สาขาวิชาเกษต... More detail
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศปี2560 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศปี2560 วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ปี 2560 More detail

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก
google