แนวทางการติดตามการแก้Iสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แนวทางการติดตามการแก้Iสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันจันทร์, 24 เมษายน 2560 แนวทางการติดตามการแก้ I สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ More detail
สำหรับทุกคนที่สนใจสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 32 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) สำหรับทุกคนที่สนใจสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 32 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 ● สำหรับทุกคนที่สนใจสมัครคัดเลือกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 32 (#เรียนว... More detail
ขยายวันรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา2560 ขยายวันรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรงรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา2560 วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 ● #ถึงผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์&nbs... More detail
ตัวอย่าง #การกรอกคำร้องขอผ่อนผันหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทรับตรง รอบทั่วไป นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ตัวอย่าง #การกรอกคำร้องขอผ่อนผันหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทรับต... วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 ● ตัวอย่าง #การกรอกคำร้องขอผ่อนผันหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อม... More detail
ประกาศแจ้งถึงเวลาให้บริการรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศแจ้งถึงเวลาให้บริการรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ... วันพุธ, 26 เมษายน 2560 ประกาศแจ้งถึงผู้สมัครฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 32 ทุกท่าน  #เวลาให้บริก... More detail

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก