ร่วมงาน เปิดนิทรรศการ ร่วมงาน เปิดนิทรรศการ "วันวานที่ภาคเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิ " ยินดีกับทุกท่าน ...วันแห่งความภาคภูมิใ... วันอังคาร, 20 กันยายน 2559       วันที่ 20 กันยายน 2559 รศ.ประยงค์ ธรรมสุภาพ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษ... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ออกลงข่าวจากคลิป"ฮาลั่นนักศึกษาบุรีรัมย์จับควาย" วันอังคาร, 13 กันยายน 2559 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ออกลงข่าวจาก คลิป... More detail
มรภ.บุรีรัมย์ แถลงข่าวการจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 และงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 มรภ.บุรีรัมย์ แถลงข่าวการจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 และงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที... วันศุกร์, 23 กันยายน 2559               เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 มรภ.บุรีรัมย์ แถลงข่าวการจัดง... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรต้อนรับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประจำปี2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรต้อนรับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประจำปี2559 วันอังคาร, 13 กันยายน 2559       วันที่ 12-13 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรต้อนรับการตรวจประเมิน... More detail
"บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร" วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประกอบไปด้วย นางเด่นละออง ... More detail
แจ้งนักศึกษาภาคกศ.บป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกรุ่นนะครับ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แจ้งนักศึกษาภาคกศ.บป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกรุ่นนะครับ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาค... วันอาทิตย์, 28 สิงหาคม 2559 แจ้งนักศึกษาภาคกศ.บป สาขาวิช่เกษตรศาสตร์ ทุกรุ่นนะครับ เปลี่ยนแ... More detail

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก