ชมรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ออกสำรวจพื้นที่ออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบทประจำปี 2559 ชมรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ออกสำรวจพื้นที่ออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบทประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2559             เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นำโดยอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2559                เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นำโดย อาจารย์เลิศภูมิ จ... More detail
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมจัดงานเลี้ยงมุทิตาจิตให้รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมจัดงานเลี้ยงมุทิตาจิตให้รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2559      เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 นำโดยคณะศิษย์เก่าปรแกรมวิชาเกษตรกรรม คณ... More detail
แจ้งนักศึกษาภาคกศ.บป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกรุ่นนะครับ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แจ้งนักศึกษาภาคกศ.บป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกรุ่นนะครับ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาค... วันอาทิตย์, 28 สิงหาคม 2559 แจ้งนักศึกษาภาคกศ.บป สาขาวิช่เกษตรศาสตร์ ทุกรุ่นนะครับ เปลี่ยนแ... More detail
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคกศบปประจำปี2559 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคกศบปประจำปี2559 วันพุธ, 29 มิถุนายน 2559                    เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 นำโดยอาจารย์ ดร.สุชาดา... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ออกลงข่าวจากคลิป"ฮาลั่นนักศึกษาบุรีรัมย์จับควาย" วันอังคาร, 13 กันยายน 2559 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ออกลงข่าวจาก คลิป... More detail

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก