มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม... วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระรา... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีการศึกษา2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีการศึกษา2560 วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยอ.ดร.สุชาดา  สานุสันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจ... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฝึกซ้อมบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรฝึกซ้อมบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์, 23 มกราคม 2560        เมื่อวันที่ 19-22 มกราคม 2560  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทค... More detail
กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันพุธ, 18 มกราคม 2560 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559     ... More detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดเลี้ยงปีใหม่สานสายใยชาวเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดเลี้ยงปีใหม่สานสายใยชาวเกษตร วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นำโดย รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดี รศ.ดร.จรัส  สว่... More detail
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดทำโครงการจิตอาสาช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ตายายทำดีถวายในหลวง นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดทำโครงการจิตอาสาช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ตายายทำดีถวายในหลวง วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2559                              เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นำโดยอ.ดร.ส... More detail

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร20)
Faculty of Agricultural Technology : Buriram Rajabhat University.
439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  • โทรศัพท์: 044-617426

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก