ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โดยให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบนี้ มารับทุนในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

เวลา 09.00 น

ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวน 28 ราย  ดังรายชื่อตามประกาศแนบนี้

ปล.ชุดแต่งกายนักศึกษาสุภาพ

แชร์ข่าวนี้