กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2561

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2561

  วันที่ 21 เมษายน 2561 นำโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี อ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รองคณบดี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวและมอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรดน้ำดำหัว  และได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

แชร์ข่าวนี้