พุธที่ 25 เมษายน 2561ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปี 2561

พุธที่ 25 เมษายน 2561ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปี 2561

  

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปี 2561

   วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.00น.

ณ บริเวรลานไทรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามประกาศแนบ

แชร์ข่าวนี้