สาขาวิชาสื่อสารมวลชนร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชุดปลูกผักเลี้ยงปลาผลนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชุดปลูกผักเลี้ยงปลาผลนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

       เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติจากนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการมาร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์”ชุดปลูกผักเลี้ยงปลาสวยงามบนถัง ประหยัดตังค์ สบายตา” ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นซึ่งได้มีการสาธิตวิธีการทำงานของนวัตกรรม ผ่านช่องทางทางสื่อโซเชี่ยล โทรทัศน์และyoutube

แชร์ข่าวนี้