ภาพบรรยากาศกิจกรรมบายเนียร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รุ่น 57

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบายเนียร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รุ่น 57

           เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นำโดยอ.วิณากร ที่รัก อ.อารยา มุสิกา อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล นายภิธิสรณ์ สุนทรสิน ประธานสาขาวิชา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมบายเนียร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2018 รุ่น 57 ณ โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้คอนเซ็ป ฮาวายและไทบ้าน โดยได้รับเกียรติจากอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่4 ที่สำเร็จการศึกษามีกิจกรรมคณาจ่ารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมผูกข้อมือและอวยพรนักศึกษาชั้นปีที่4 กิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค์และการกล่าวความรู้สึกของรุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกว่า 270 คน

แชร์ข่าวนี้