สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงเตรียมพื้นที่และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตศูนย์หนองขวาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงเตรียมพื้นที่และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตศูนย์หนองขวาง

            วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นำโดยอ.วิณากร  ที่รัก นายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 ร่วมลงเตรียมพื้นที่เตรียมแปลงนาและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ แปลงนาสาธิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง เพื่อเตรียมรับฤดูกาลการเพาะปลูก 

แชร์ข่าวนี้