ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคกศ.บป ประจำการศึกษา 2/2560

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคกศ.บป ประจำการศึกษา 2/2560

                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอบปลายภาค ประจำการศึกษา 2/2560 ดังนี้

นักศึกษา ภาคปกติ
ระหว่างวันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2561

นักศึกษา ภาค กศ.บป.
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561

                 ทาง สสว. ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคฯ ในครั้งนี้ ดังเช่นกับทุกกิจกรรมที่ทาง สสว. ได้จัดขึ้นด้วยดีเสมอ
ขอขอบพระคุณครับ _/|\_

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 714 / 08 1977 6926

ขอบคุณเครดิตข้อมูล: คุณพีท สสว.

แชร์ข่าวนี้