ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ

ขอประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ

*********ฟรี รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน เท่านั้น********

ดังรายละเอียดแนบนี้

แชร์ข่าวนี้