ขอประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS &EXCEL)สำหรับสัตวศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ

ขอประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS &EXCEL)สำหรับสัตวศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ

ขอประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS &EXCEL)

สำหรับสัตวศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ

*********ฟรี รับจำนวนจำกัดเพียง 30ที่นั่ง เท่านั้น********

ตามรายละเอียดแนบ

 

แชร์ข่าวนี้