สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการบริการวิชาการ การผลิตและการใช้สารเคมีชีวะภัณฑ์ในการบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการเกษตรที่ปลอดภัยแก่เกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการบริการวิชาการ การผลิตและการใช้สารเคมีชีวะภัณฑ์ในการบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการเกษตรที่ปลอดภัยแก่เกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ จ.บุรีรัมย์

             วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์บริการวิชาการบริการวิชาการ การผลิตและการใช้สารเคมีชีวะภัณฑ์ในการบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการเกษตรที่ปลอดภัย ให้แก่เกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ จ.บุรีรัมย์  นำโดย อ.ดร.สุชาดา  สานุสันต์ รองคณบดี และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ไพรัช ชื่นศรี ปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อไล่แมลงในการผลิตพืช และนายปรีชา หลวงจำนงและศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทำการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อการเกษตร เพื่อส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีเพื่อปรับเปลี่ยนสู่วิถีของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 คน

ขอบคุณเครดิตภาพ:ปรีชา หลวงจำนง

แชร์ข่าวนี้