เรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน รับฟังธรรมเทศนา “ทำงานอย่างไร ให้มีความสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0” แสดงธรรมโดย พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ และขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

เรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน รับฟังธรรมเทศนา “ทำงานอย่างไร ให้มีความสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0” แสดงธรรมโดย พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ และขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

เรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน

รับฟังธรรมเทศนา “ทำงานอย่างไร ให้มีความสุข ยุคไทยแลนด์ 4.0” แสดงธรรมโดย พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์

และขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด :cul.bru.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/กำหนดการวันวิสาขบูชา-61.jpg

แชร์ข่าวนี้