สาขาวิชาประมง ร่วมกับ ชุมชนบ้านหนองขวาง ปล่อยปลาเพื่อการอนุรักษ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ชุมชนบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาประมง ร่วมกับ ชุมชนบ้านหนองขวาง ปล่อยปลาเพื่อการอนุรักษ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ชุมชนบ้านหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

               วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นำโดยอ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ นายธรรมกร กงไธสง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาและนักศึกษาสาขาวิชาประมง  ร่วมกับ ชุมชนบ้านหนองขวาง ปล่อยปลาเพื่อการอนุรักษ์เนื่องในวันวิสาขบูชา สุขใจ สุขกาย ณ สระน้ำสาธารณชุมชนบ้านหนองขวาง เพื่อเป็นการร่วมทำบุญและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันวิสาขบูชา

ขอขอบคุณเครดิตภาพจาก: DrJerd Sornsupharp

แชร์ข่าวนี้