เชิญชวนนักศึกษา คณจารย์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัยครั้งที่12

เชิญชวนนักศึกษา คณจารย์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัยครั้งที่12

เชิญชวนนักศึกษา คณจารย์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์

เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัยครั้งที่12

ะหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปราภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

          คลิ๊กรายละเอียดที่นี่>>>http://http://goo.gl/rGzeue

แชร์ข่าวนี้