รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี1 /2561 (รอบเพิ่มเติม)

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี1 /2561 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศด่วน
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประจำปี1 /2561 (รอบเพิ่มเติม)
*สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
*สาขาวิชาประมง(วท.บ.)
*สาขาวิชาสัตวศาสตร์(วท.บ.)
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในระหว่าง
วันที่ 11-15 มิย. 61 เวลา.08.30-15.30
อาคาร 23 ชั้น 2
โดย—->>ซื้อใบสมัคร ที่ชั้น 2 อาคาร 23
1.สำเนาวุฒิ ม.6
2.สำเนาทำเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.รูปถ่าย.2 นิ้ว

สอบถามเพิ่มเติม #งานรับนักศึกษาและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 15 

             โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 7103 / 08 1977 6926

แชร์ข่าวนี้