คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาด้านการเกษตร การเตรียมการประชุมแข่งขันทักษะเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นเจ้าภาพ แจ้งกิจกรรมการแข่งขันและรับรองวาระการประชุมต่างๆของเครือข่าย

ขอขอบคุณเครดิตภาพ: อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง

แชร์ข่าวนี้