คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้