สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการสุ่ชุมชนเทคนิคการผสมปุ๋ยสั่งตัดไว้ใช้ในนาข้าวด้วยตนเองสำหรับเกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการสุ่ชุมชนเทคนิคการผสมปุ๋ยสั่งตัดไว้ใช้ในนาข้าวด้วยตนเองสำหรับเกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

      สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเทคนิคการผสมปุ๋ยสั่งตัดไว้ใช้ในนาข้าวด้วยตนเองสำหรับเกษตรกรบ้านสำโรง นำโดยนายปรีชา  หลวงจำนง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาและนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่วิจัยถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเทคนิคการผสมปุ๋ยสั่งตัดไว้ใช้ในนาข้าวด้วยตนเองสำหรับเกษตรกรบ้านสำโรง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยใช้ผลที่ได้จากการบริการวิเคราะห์คุณภาพดินในพื้นที่ของเกษตกรผู้ปลูกข้าว ทำให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยสั่งตัดที่มีปริมาณของธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อพืชและดิน ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เสริมความเข้มแข็งภายในกลุ่มเกษตรกร มีเกษตรกรบ้านสำโรงเข้าร่วมกว่า 20 คน โดยสาขาได้ทำการแจกจ่ายปุ๋ยสูตรที่ผสมตามค่าการวิเคราะห์นำไปให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนได้นำไปทดลองใช้ในพื้นที่การปลูกข้าวของตนเอง

ขอบคุณเครดิตภาพ: ชายใหญ่ วายร้าย เจ็บลึก

แชร์ข่าวนี้