กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ราชพฤกษ์ช่อที่ ๔๗ )

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ราชพฤกษ์ช่อที่ ๔๗ )

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ……ยินดีต้อนรับ
>> ราชพฤกษ์ช่อที่ ๔๗ << สู่รั้วม่วงเหลือง ด้วยความยินดียิ่ง
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*****************
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
***************
ความสำเร็จเริ่มได้ใกล้บ้านคุณ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โทร ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑ WWW.bru.ac.th

ขอขอบคุณเครดิตข้อมูล:PrBru Network

แชร์ข่าวนี้