ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

ขอเรียนเชิญ บุคลากร นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา

> เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา <<<
…ขอเรียนเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ..
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
******************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานอนามัยและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โทร ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑ ต่อ ๗๘๓๐ WWW.bru.ac.th

แชร์ข่าวนี้