คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล

         คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.สุชาดา  สานุสันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และนำเสนอผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล ในระหว่างวันที่  29 -30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ รศ.ดร.ชนากานต์  เทโบลต์ พรมอุทัย จากภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้มากประสบการณ์ในด้านการตีพิมพ์ผลงานและการนำเสนอผลงานได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ มาถ่ายทอดเทคนิค วิธีการให้กับคณาจารย์ในการพัฒนาด้านการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

แชร์ข่าวนี้