สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมการสอนฝึกผสมเทียมภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาภาคกศ.บป.

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมการสอนฝึกผสมเทียมภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาภาคกศ.บป.

           เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 นำโดยผศ.ดร.บรรยง  ศรีตะวัน อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นายนพดล นุกูลกิจ นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์และนักศึกษาภาคกศ.บป.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จัดกิจกรรมการสอนฝึกผสมเทียมภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษาภาคกศ.บป.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านการปฏิบัติในการผสมเทียมโค โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุพิน คุณโยธิน ศิษย์เก่า  มาช่วยงานการสอนและมอบอุปกรณ์สนับสนุนในการฝึกประสบการณ์ และสำคัญที่สุดคือคุณนพดล นุกูลกิจ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมโคฝึกและอุปกรณ์ในครั้งนี้

ขอขอบคุณเครดิตภาพ:ผศ.ดร.บรรยง  ศรีตะวัน

แชร์ข่าวนี้