ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุรีรัมย์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุรีรัมย์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน

                   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงาน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุรีรัมย์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ตามรายละเอียดแนบ

 

แชร์ข่าวนี้