คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมสามัญครั้งที่ 3/2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมสามัญครั้งที่ 3/2561

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์คณะร่วมกันประชุมสามัญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3/2561 ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงานของสาขาวิชา คณะ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในประงบประมาณ 2562 และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ร้านตำกระเทย

 

แชร์ข่าวนี้