คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมสร้างวัฒนธรรมยินดีรับน้องใหม่ด้วย”3 ให้ 4 ห้าม”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมสร้างวัฒนธรรมยินดีรับน้องใหม่ด้วย”3 ให้ 4 ห้าม”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร่วมสร้างวัฒนธรรมยินดีรับน้องใหม่ด้วย”3 ให้ 4 ห้าม”

แชร์ข่าวนี้