เทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 ก.ค.2561

เทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 25 ก.ค.2561

  เทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2561 นำโดย อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี อ.พีร์นิธิ  ราชวิชา อ.ดร.สุชาดา  สานุสันต์ รองคณบดี  อ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรชั้นปีที่ 1 -4  ทั้ง 3 สาขาวิชา ร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรมBig Cleaning Day บริเวณในและนอกอาคารสิริวิทยเกษตร โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโรงทานข้าวมันไก่ แจกจ่ายนักศึกษาที่ร่วมจิตอาสา และในช่วงบ่ายลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำภายในศูนย์  และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมพัฒนาปรับทัศนียภาพบริเวณป้ายทางเข้าศูนย์ ขุดลอกคูคลอง และร่วมจิตอาสาช่วยทำความสะอาดบริเวณรอบวัด พระอุโบสถ์วัดหนองขุนปราบ และพัฒนาชุมชนโดยรอบร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ อันเป็นการสร้างค่านิยมจิตอาสาในการช่วยปลูกฝังให้นักศึกษามีความใกล้ชิด ช่วยเหลือชุมชน โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกว่า 300 คน

ขอบคุณเครดิตภาพ: อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง ,Natthaphong PurePure Tonthong,Nannaphat Palintorn,ซาลาเปา ไส้หวาน น้องชบา พี่จีซอน 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้