นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์จิตอาสาร่วมกันจัดสร้างโรงเรือนเพาะชำสำหรับฝึกประสบการ์ณ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์จิตอาสาร่วมกันจัดสร้างโรงเรือนเพาะชำสำหรับฝึกประสบการ์ณ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

             นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดสร้างประกอบโรงเรือนสำหรับการเพาะชำ ระหว่างวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณแปลงฝึกประสบการณ์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดยนายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการเกษตรประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นายวีระศักดิ์  อินทร์นอก นักปฏิบัติการประจำศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปี 1 ปี 2 ปี 3 จิตอาสามาช่วยทำโรงเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะชำพืชเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ขอขอบคุณเครดิตภาพ: ชายใหญ่ วายร้าย เจ็บลึก

แชร์ข่าวนี้