ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิไหว้ครู💐

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิไหว้ครู💐

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิไหว้ครู💐
              นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกชั้นปี ร่วม”โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและพัฒนาศาสนา โครงการพิธีไหว้ครู” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีลูกศิษย์ต่อครู อาจารย์ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่และปัจจุบัน 

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                             ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.💐

หมายเหตุ :
-นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเรียบร้อย
-นักศึกษาเตรียมดอกดอกไม้,พวงมาลัย มาเอง
-กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอขอบคุณเครดิตข้อมูล:Natthaphong PurePure Tonthong

แชร์ข่าวนี้