ขอเรียนเชิญนักศึกษา และคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเรียนเชิญนักศึกษา และคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 ขอเรียนเชิญนักศึกษา และคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รอบ 2 (เวลา 10.30น.)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ 

และเชิญ

ร่วมพิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เวลา 13.30น)

ณ  ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

แชร์ข่าวนี้