คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ออกบริการประชาชน โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรอบรมการเพาะเห็ดในครัวเรือนและการผลิตปุ๋ยหมักเชิงการค้า ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ออกบริการประชาชน โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรอบรมการเพาะเห็ดในครัวเรือนและการผลิตปุ๋ยหมักเชิงการค้า ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ออกบริการประชาชน โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน “หลักสูตรอบรมการเพาะเห็ดในครัวเรือนและการผลิตปุ๋ยหมักเชิงการค้า” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และนายปรีชา หลวงจำนง นักปฏิบัติการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ โดยได้จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การส่งเสริมการเพาะเห็ดในครัวเรือน และการผลิตปุ๋ยหมักเลิงการค้า เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ได้นำความรู้ไปใช้พัฒนาการประกอบอาชีพสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

ขอขอบคุณเครดิตภาพ: ชายใหญ่ วายร้าย เจ็บลึก

แชร์ข่าวนี้