ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

       ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอประชาสัมพันธ์คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเด้กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562  โดยสามารถดูตามรายละเอียดแนบท้ายนนี้

สามารถนำส่งใบสมัครได้ที่เ เจ้าหน้าที่นางพรทิพย์ หงษ์จักรเพชร

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2

ภายในวันที่ 30  สิงหาคม  2561 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก>>>> https://drive.google.com/file/d/1rfvPyIQD946c0a182M9zPNW5b8dW-ceq/view?usp=sharing

แชร์ข่าวนี้