ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา”กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561″ จากสภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา”กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561″ จากสภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา”กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561″

จากสภากาชาดไทย

               ด้วยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2561″จากสภากาชาดไทย เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีจิตอาสามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สภากาชาดจัดขึ้น

สามารถนำส่งใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่นางพรทิพย์ หงษ์จักรเพชร

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2

ภายในวันที่ 29  สิงหาคม  2561 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร

คลิ๊ก>>>> https://drive.google.com/file/d/1QPLv8Tr4BaG5MDDqDMCffNrHGSwYPOse/view?usp=sharing

แชร์ข่าวนี้