ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา”เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561″

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา”เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561″

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

“เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561″

                          ด้วยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนให้คัดเลือกการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร”เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561″ โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือกได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

สามารถนำส่งใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่นางพรทิพย์ หงษ์จักรเพชร

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2

ภายในวันที่ 27  สิงหาคม  2561 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร

คลิ๊ก>>>>https://drive.google.com/file/d/1b1rFNk8lz5bobJDJGvVz_ghMV76OTt0q/view?usp=sharing

แชร์ข่าวนี้