พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

         พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นำโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมขวัญข้าวอาคารสิริวิทยเกษตร โดยได้รับเกียรติจากอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รักษาการแทนคณบดี มาเป็นประธานในพิธี โดยได้มีพิธีถวายพานบูชาครู และได้รับเกียรติอย่างสูงจากรศ.ประยงค์  ธรรมสุภาพ อาจารย์อาวุธโส มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี เป็นกิจกรรมลูกศิษย์ได้แสดงถึงความเคารพครู ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สอนให้เป็นคนดี

แชร์ข่าวนี้