“กิจกรรมเดิน-วิ่ง เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ ขึ้นเขากระโดง สาขาวิชาสัตวศาสตร์” วันที่ 15 กันยายน2561

“กิจกรรมเดิน-วิ่ง เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ ขึ้นเขากระโดง สาขาวิชาสัตวศาสตร์” วันที่ 15 กันยายน2561

                    สาขาวิชาสัตวศาสตร์นำโดยสโมสรนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ อ.พีร์นิธิ ราชวิชาหัวหน้าสาขา คณาจารย์สาขา นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 1 -4 ภาคปกติและภาคกศ.บป.จัด“กิจกรรมเดิน-วิ่ง เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ ขึ้นเขากระโดง สาขาวิชาสัตวศาสตร์” ในวันที่ 15 กันยายน2561 ณ วนอุทยาเขากระโดง อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ อาจารย์อาวุธโส และคณาจารย์ในสาขามาร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเป็นกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้สักการะองค์พระสัพัญญูสุคโตพระคู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อนุเสาวรีย์รัชกาลที่ 1 และแนะนำสถานที่สำคัญให้กับนักศึกษาใหม่ของสาขา โดยเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประเพณีทุกปีของสาขาวิชา

ขอขอบคุณเครดิตภาพ: กมล ภพ,Supachai Srisomboon 

แชร์ข่าวนี้