สาขาวิชาประมงบูรณาการการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนการสำรวจแพงก์ตอนสัตว์ในธรรมชาติ

สาขาวิชาประมงบูรณาการการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนการสำรวจแพงก์ตอนสัตว์ในธรรมชาติ

      สาขาวิชาประมงบูรณาการการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนการสำรวจแพงก์ตอนสัตว์ในธรรมชาติ นำโดยอ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ อาจารย์ประจำรายวิชา นำนักศึกษาสาขาวิชสประมงชั้นปีที่ 4 ออกเรียนรู้นอกห้องเรียน สอนนอกห้องสำรวจแพงก์ตอนสัตว์ในธรรมชาติ  ในบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ขอขอบคุณเครดิตภาพ:DrJerd Sornsupharp

แชร์ข่าวนี้