สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเครือข่ายงานบริการวิชาการ การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ

สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมเครือข่ายงานบริการวิชาการ การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ

              สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรม บูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัย บริการวิชาการสู่การเผยแพร่เครือข่ายงานบริการวิชาการ การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด  ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 นำโดยนายปรีชา  หลวงจำนง นักปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ประจำศูนย์หนองขวาง นายวีระศักดิ์ อินทร์นอก นักปฏิบัติการประจำศูนย์หนองขวางได้ไปร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เครือข่ายงานบริการวิชาการ การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ ให้แก่นักเรียนและบุคลากร ผู้สนใจได้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ชายใหญ่ หัวใจ เจ็บลึก

แชร์ข่าวนี้