สาขาวิชาประมงนำนักศึกษาบูรณาการการสอนเก็บตัวอย่างเลือดและวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ

สาขาวิชาประมงนำนักศึกษาบูรณาการการสอนเก็บตัวอย่างเลือดและวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ

             นักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 4 และอ.นันท์นภัส  ปาลินทร อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ร่วมบูรณาการการวิจัยการสอนเก็บตัวอย่างเลือดและวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ในรายวิชาปัญหาพิเศษ ณ ฟาร์มสัตว์น้ำศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 และ 17 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษา

ขอขอบคุณเครดิตภาพ:Nannaphat Palintorn

แชร์ข่าวนี้