สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจัดสวนหย่อม รอบ1-2 แก่นักศึกษา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจัดสวนหย่อม รอบ1-2 แก่นักศึกษา

                 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจัดสวนหย่อม รอบ1-2 แก่นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 – 4  วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ได้กล่าวรายงานอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี  คณาจารย์สาขาวิชา ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธีการมอบเงินรางวัล  จำนวนกว่า 42 รางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางการจัดสวนภูมิทัศน์

แชร์ข่าวนี้