ภาพกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตผักอินทรีย์นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตผักอินทรีย์นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

           เมื่อวันที่  28 กันยายน 2561 นำโดยอ. อารยา มุสิกา อาจารย์ประจำรายวิชาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ปี 3 หมู่1 – 2  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้เรียนรู้กระบวนการปลูกผักในระบบอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีและเก็บเกี่ยวผลผลิตผักอินทรีย์ อาทิ ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาดเขียวปลี ฯลฯ ณ แปลงเกษตร หลังอาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:Teerapat Rathdee

แชร์ข่าวนี้