คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี2561

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำโดย อ.ดร. นิจพร ณ พัทลุง คณบดี และคณะผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับคณาจารย์- เจ้าหน้าที่ ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี2561 ทั้ง 10 ท่านในวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบคุณเครดิตภาพ:nidcha orn

แชร์ข่าวนี้