กิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา2561

                   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นำโดยคุณอ๊อด การรัมย์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคกศ.บป.และคณะนักศึกษาภาคกศ.บป. รุ่นที่ 30 และรุ่น 31 ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคกศ.บป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์สาขาร่วมในพิธี เมื่อเป็นการนอบน้อมแสดงความเคารพ ของศิษย์ที่มีต่อครู-อาจารย์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-ศิษย์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แชร์ข่าวนี้