สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมถ่ายทอดฝึกประสบการณ์การทำหมันสุนัขให้แก่นักศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมถ่ายทอดฝึกประสบการณ์การทำหมันสุนัขให้แก่นักศึกษา

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติการทำหมันสุนัขให้แก่นักศึกษา นำโดยผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน อาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมฝึกภาคปฏิบัติเรียนรู้ขั้นตอนการทำหมันสุนัข ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ บ้านโคกใหญ่  ต.เสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์กฤษณะ ศิษย์เก่ารุ่นพี่มาเป็นวิทยาการสอนและฝึกฝนทักษะทางปฏิบัติให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน

แชร์ข่าวนี้