กิจกรรมนำเสนอโครงงานขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รายวิชาการตลาดเกษตร

กิจกรรมนำเสนอโครงงานขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รายวิชาการตลาดเกษตร

              กิจกรรมนำเสนอโครงงานขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รายวิชาการตลาดเกษตร นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปี4 หมู่เรียนที่ 1- 3  ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเรียน 20306 อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยนักศึกษาได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1.ผลิตภัณฑ์ แปรรูป”เม็ดบัวลอยสมุนไพรอบแห้ง”
2.ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากข้าวเม่า”ข้าวเม่าบาร์ Volceno”
3.ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากเผือก”อยากเผือก”
4.ผลิตภัณฑ์ แปรรูป “เส้นขนมจีนสมุนไพรอบแห้ง”

5.ผลิตภัณฑ์ แปรรูป”ข้าวแต๋น แดนภูเขาไฟ “
6.ผลิตภัณฑ์ แปรรูป”ข้าวเกรียบราชินีทับทิมสยาม”
7.ผลิตภัณฑ์ แปรรูป”สบู่สมุนไพร หน้าใส เด้งดึ๋ง”
8.ผลิตภัณฑ์ แปรรูป”กล้วยแปรรูป”

9.ผลิตภัณฑ์ แปรรูปน้ำนมข้าวโพด”นมโพ๊ด เสดสาด”
10.ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากนม “เต้าฮวยสตอเบอรี่นมสด

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่นต่อ

ยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต

แชร์ข่าวนี้