กำหนดการอธิการบดีพบนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่19 ธันวาคม 2561

กำหนดการอธิการบดีพบนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่19 ธันวาคม 2561

กำหนดการอธิการบดีพบนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่19 ธันวาคม 2561

เวลา 14.30 -16.30 น.

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดังกำหนดการแนบท้ายนี้

แชร์ข่าวนี้