ทีมวิจัยลงพื้นที่ลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ร่วมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยติดป้ายและประสานงานออกค่าย

ทีมวิจัยลงพื้นที่ลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ร่วมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยติดป้ายและประสานงานออกค่าย

               ทีมวิจัยร่วมนำโดยอ.พิชิต วันดี อ.สกรณ์ บุษบง และ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่วิจัย”แอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการน้ำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนรบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์” ร่วมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยติดป้ายกลุ่มเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษและประสานงานออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบท ในวันนี้ 13 ตุลาคม 2561 ณ หมู่บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัย
                 1. ติดตามความคืบหน้าการใช้งานยูสเซอร์ และปรับแต่งแอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่
                 2. ติดตั้งป้ายกฏระเบียบข้อบังคับสำหรับกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองไผ่
                 3.จัดทำป้ายกลุ่ม
                 4.ติดต่อประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ในการจะร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการงานวิจัยกับการจัด   กิจกรรมค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒาชนบทของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อลงพื้นที่บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำหมักให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองไผ่

แชร์ข่าวนี้