กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนการวิเคราะห์คุมสมบัติทางเคมีกายภาพของดินร่วมกับการวิจัยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในรายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดินนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2

กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนการวิเคราะห์คุมสมบัติทางเคมีกายภาพของดินร่วมกับการวิจัยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในรายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดินนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2

      กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนการวิเคราะห์คุมสมบัติทางเคมีกายภาพของดินร่วมกับการวิจัยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในรายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดินนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 นำโดย อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง อาจารย์ประจำรายวิชา และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรลงสำรวจและฝึกภาคปฏิบัติการสำรวจโครงสร้างและความหลากหลายคุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง จากความรู้ในภาคทฤษฏีให้นักศึกษาได้เน้นการฝึกฝนทักษะของจริงเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่งานวิจัยการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

ขอขอบคุณเครดิตภาพ:คุณ ณัณฌ์ 

แชร์ข่าวนี้