นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัทGreen Worldและพาเยี่ยมชมสำรวจพื้นที่ศูนย์หนองขวางเพื่อหาแนวทางความร่วมมือร่วมกัน

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัทGreen Worldและพาเยี่ยมชมสำรวจพื้นที่ศูนย์หนองขวางเพื่อหาแนวทางความร่วมมือร่วมกัน

        นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัทGreen Worldและพาเยี่ยมชมสำรวจพื้นที่ศูนย์หนองขวางเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาร่วมมือกัน นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ นส.วรัญญา อาจบุราย นศ.เสาวรีย์ เลิบไธสง นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรสาสตร์ชั้นปีที่ 4 นายปรีชา หลวงจำนง และนายวีระศีกดิ์ อินทร์นอก เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนองขวางร่วมต้อนรับเป็นผู้ดูแล และแนะนำ Mr. Chris และ Mr. Pokky เจ้าหน้าที่ของบริษัท ของ Green World จากเชียงราย ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์หนองขวางเพื่อจะได้เป็นพันธมิตรร่วมในการพัฒนาศูนย์หนองขวางในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ แปลงปฏิบัติการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

 ขอบอ4ขอบคุณเครดิตภาพ:SamSai Wry

แชร์ข่าวนี้