สาขาเกษตรศาสตร์ร่วมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง

สาขาเกษตรศาสตร์ร่วมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง

               สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลโยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา นายปรีชา หลวงจำนงค์ นายวีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นักปฏิบัติการประจำศูนย์หนองขวาง และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2- 3 ร่วมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.คูเมือง ในระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561  เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษจากแปลงนาทดลองเพื่อนำไปไล่ความชิ้นและเตรียมนำเข้าสู่กระบวนการขัดสีต่อไป 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ชายใหญ่ วายร้าย เจ็บลึก

แชร์ข่าวนี้