คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด “จรัสแสงอัญมณีแห่งนภา ไหมแห่งภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด “จรัสแสงอัญมณีแห่งนภา ไหมแห่งภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน  ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด “จรัสแสงอัญมณีแห่งนภา ไหมแห่งภูมิปัญญาสู่อาภรณ์” ในวันที่ 7  พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาการ  โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี มาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล คณาจารย์คณะ และได้รับเกียรติจากกรรมการรับเชิญ   อ.ว่าที่ ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย  อ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ อ.ชลาลัย วงษ์อารีและ อ.ภูวนัย จากสาขานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินรับเชิญในการประกวด กิจกรรมการประกวดร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมการแสดงความสามารถของผู้ประกวดดาว- เดือนและดาวเคียงเดือน เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดดาว-เดือน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไป

            ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศดาวประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

             หมายเลข G3   นางสาวปาริชาติ แหลมไธสง  จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์

             ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเดือนประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

              หมายเลข B2  นายอมรเทพ เสาวโค จากสาขาวิชาประมง

              คณะเทคโนโลยีการเกษตร ของแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ@Natthaphong Tonthong

แชร์ข่าวนี้